Allmänt om användningsvillkoren

Dessa villkor tillämpas på all medelanskaffning och alla gåvor som ges genom följande webbplats: kerays.plan.fi (senare ”Webbplatsen”) samt relaterade tjänster, med hjälp av vilka du kan ge gåvor och samla in medel.

Plan International Finland (senare “organisationen”) Brädgårdsgatan 6 00580 Helsingfors (09) 6869800 info@plan.fi

Genom att öppna, bläddra på eller använda Webbplatsen visar du att du har läst, förstått och godkänt dessa Användningsvillkor (”Villkoren”). Om du inte godkänner Villkoren ska du inte använda Webbplatsen. Vi förbehåller oss rätten att ändra Villkoren när som helst genom att uppdatera denna artikel. Vi rekommenderar att du granskar Villkoren ofta, eftersom fortsatt användning av plattformen innebär att du godkänner ändringarna. Vi förbehåller oss rätten att efter vårt eget gottfinnande och utan förhandsmeddelande ändra de tjänster som erbjuds via Webbplatsen och för detta är vi inte ansvariga inför dig eller någon tredje part.

Plan International Suomi
Lautatarhankatu 6 00580 Helsinki
(09) 6869800
info@plan.fi

Donationsvillkor

Om du har gjort ett misstag när du har gett en gåva, eller om du ändrar dig, kan vi återbetala din gåva inom 14 dagar efter att du har gett gåvan. Du kan be om återbetalning genom att skicka ditt kvitto till adressen info@plan.fi.

Återbetalningarna görs på samma betalningssätt som den ursprungliga betalningen gjordes. Om du har gett din gåva med ett kreditkort görs din återbetalning på samma kreditkort.

Donationssätt

Kreditkortsbetalning, nätbanksbetalning och Mobilepay.

VISA, MasterCard

Stöd

Du kan alltid kontakta oss per e-post på adressen info@plan.fi (senare "Kundservice”). Alla kundservicefrågor ska riktas till den här e-postadressen.

Användningsvillkor

Du ska alltid använda Webbplatsen och relaterade tjänster ansvarsfullt och i enlighet med lagen. Särskilt, men inte enbart, gäller följande:

 • Du får inte skicka kränkande, oanständigt eller rasistiskt innehåll, inklusive fotografier, till Webbplatsen eller relaterade tjänster. Vi redigerar inte Webbplatsens innehåll aktivt, men vi förbehåller oss rätten att efter vårt eget gottfinnande ta bort eller redigera vilket som helst innehåll som har lagts till på Webbplatsen eller relaterade tjänster, oavsett om någon tredje part anser att innehållet är kränkande, oanständigt eller rasistiskt. Meddela vår Kundservice per e-post om du kommer i kontakt med sådant innehåll.
 • När du skapar en insamlingssida ansvarar du för att allt innehåll du lagt till på sidan, särskilt fotografier, inte är upphovsrättsskyddat. Annars måste du först få skriftligt tillstånd att använda innehållet från upphovsrättsinnehavaren. Vi förbehåller oss rätten att ta bort alla bilder, fotografier och texter från personliga insamlingssidor, efter vårt eget gottfinnande utan förhandsmeddelande, om innehållets upphovsrättsliga ställning är osäker. Om du misstänker att något innehåll på Webbplatsen bryter mot upphovsrätten, meddela det per e-post till vår Kundservice.
 • Du kan inte ta bort eller ändra annat innehåll på webbplatsen än det som har anknytning till din insamlingssida.
 • Vi förbehåller oss rätten att ta bort vilket innehåll som helst utan förhandsmeddelande om ovannämnda bestämmelser bryts.

Du är själv ansvarig för dina egna kontakter, inklusive texter och kommentarer relaterade till insamlingen. Användarna får inte:

 • Använda Webbplatsen för marknadsföring av produkter och tjänster utan särskild överenskommelse med Organisationen.
 • Kommunicera eller skicka något innehåll som kränker en annan persons eller gemenskaps immateriella rättigheter, publicitetsrättigheter eller integritetsrättigheter.
 • Skicka några uppgifter som är osanna, inexakta eller ägs av andra.
 • Delta i brottslig verksamhet, orsakande av civilrättsligt ansvar eller annan verksamhet som bryter mot lagar eller förordningar.
 • Förvränga sin identitet eller sin förbindelse till en annan person eller organisation.
 • Använda Webbplatsen för att skicka skräppost, eller "spam", till användare som inte vill ta emot e-post från dig.
 • Använda Webbplatsen för att genomföra, presentera eller vidarebefordra enkäter, lotterier, lottodragningar, tävlingar, pyramidspel eller kedjebrev.
 • Störa eller avbryta webbtjänster relaterade till tjänsten eller skicka datavirus (inklusive alla varianter samt motsvarande skadliga filer och applikationer) till våra system.
 • Använda uppgifter som samlats in genom Webbplatsen eller på annat sätt för att kontakta andra användare utan deras personliga samtycke.

Om du har en profil på Webbplatsen är du personligen ansvarig för konfidentialiteten hos ditt konto och ditt lösenord. Du accepterar fullt ansvar för allt som görs genom ditt konto och ditt lösenord. Du förbinder dig att meddela oss omedelbart om din profil används olovligt eller om du upptäcker andra säkerhetsöverträdelser.

Du förbinder dig att:

 • Lämna korrekta, exakta, aktuella och fullständiga uppgifter om dig.
 • Upprätthålla och utan dröjsmål uppdatera dina uppgifter för att hålla dem korrekta, exakta, aktuella och fullständiga.

Vi respekterar våra användares rätt att bli bortglömda, så om du vill att vi tar bort dina uppgifter från Webbplatsen och Organisationens databaser, vänligen kontakta vår Kundservice. Som användare har du också rätt till alla dina uppgifter samt att överföra dem till en annan tjänsteleverantör. Kontakta vår Kundservice per e-post om du behöver hjälp.

Integritetspolicy

Överföring av uppgifter

De personuppgifter som du lämnat via Webbplatsen skickas på ett dataskyddat sätt till Plan International Finlands givarregister

Dessa villkor tillämpas på all medelanskaffning som du har genomfört för Organisationen och gåvor som getts via Webbplatsen och relaterade tjänster.

Integritetspolicy

De personuppgifter som du skickat via Webbplatsen hålls konfidentiella. När du ger en gåva kan du förbli anonym om du vill, så att ditt namn inte publiceras på gåvoväggen. Vi lämnar inte ut dina uppgifter till tredje parter utan ditt tillstånd. Denna integritetspolicy beskriver hur Organisationen har åtagit sig att skydda integriteten hos de personer som har använt dess tjänster, skapat en insamlingsprofil på Webbplatsen eller gett en gåva via Webbplatsen. Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser samt informationspolicyer. Innehållet på dessa webbplatser regleras enligt deras egna integritetspolicyer och har ingen anknytning till Webbplatsens integritetspolicy. Vi rekommenderar att du bekantar dig också med dessa webbplatsers integritetspolicyer.

Om du vet eller misstänker att ditt användarnamn eller lösenord har stulits, eller att de används utan ditt tillstånd, bör du omedelbart kontakta vår Kundservice per e-post. Efter att vi har tagit emot ditt meddelande vidtar vi alla rimliga åtgärder för att förhindra skador som orsakas av dessa handlingar. Du är själv ansvarig för att skydda ditt användarnamn och ditt lösenord. Du borde alltid logga ut från Webbplatsen efter varje session och inte dela dessa uppgifter med andra.

Uppgifter som vi samlar in

Vi ber dig att lämna uppgifter om dig, och vi samlar in dina uppgifter från dig, som till exempel ditt namn, din adress, ditt telefonnummer samt din e-postadress.

Hur använder vi uppgifterna?

Vi behöver dessa uppgifter så att det ska vara möjligt att skapa en insamlingssida eller ge en gåva via Webbplatsen. Dessa uppgifter används också för att informera om händelserna på din insamlingssida, och för att skicka kvittot efter att du har gett en gåva. På grund av rättsliga förpliktelser borde vi kunna skicka e-post till dig om dessa händelser, och därför kan du inte vägra att ta emot dessa e-postmeddelanden.

Dessutom används informationen i enlighet med Plan International Finlands givarregister, till exempel för givarkommunikation, hantering av givarrelationer och marknadsföring. Du har rätt att granska din information i givarregistret, be oss ta bort din information eller införa ett direkt marknadsföringsförbud.

Vem får reda på mitt kreditkorts nummer?

Vi behandlar inte själva de betalningar som görs via Webbplatsen. Vår betaltjänstleverantör Paytrail (senare Betaltjänstleverantören) hanterar alla betalningar. Endast Betaltjänstleverantören har uppgifterna om ditt kreditkortsnummer. Uppgifterna som behandlas av Betaltjänstleverantören omfattas av Betaltjänstleverantörens Integritetspolicy.

Vem får tillgång till att använda mina personuppgifter?

Vi delar personuppgifterna med våra samarbetspartners vilka möjliggör Webbplatsens kärnfunktioner (till exempel hosting-tjänsten, lagring av uppgifter samt säkerhet).

Är de sidor som jag har skapat privata?

De insamlingssidor som du har skapat på Webbplatsen är inte privata. Insamlingar som har skapats på Webbplatsen blir katalogiserade av sökmotorer och de är offentligt synliga. Om du vill kan du skapa en insamlingssida under en pseudonym, då syns ditt namn inte offentligt på insamlingssidan. På detta sätt får endast Organisationen veta dina kontaktuppgifter. Vi kan använda offentliga insamlingssidor samt gåvor för marknadsföringssyften, till exempel genom att dela information om dessa i sociala medier eller nyhetsbrev.

Syns mitt namn om jag ger en gåva?

Om du vill kan du hållas anonym då du ger din gåva, i så fall är det bara Organisationen som får veta ditt namn. Ditt namn syns inte på insamlingssidan.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close